Agen? ia de intalnire Montmagny., Rev Fundatiilor Regale - - 05, 1 Mai Revista Lunara de Literatura, Arta Si Cultura Generala

Ion M. Ungureanu - Oglinda literara

Rev Fundatiilor Regale - 1946 - 05, 1 Mai Revista Lunara de Literatura, Arta Si Cultura Generala

Bogdan C. Ionel-Valentin Vlad Preşedintele Academiei Române Distinși membri ai Academiei Române, Onorați invitați, Onorat auditoriu, Astăzi, sărbătorim la Academia Română, pe unul dintre cei mai mari inventatori români, al cărui nume este legat de începutul aviației și a cărui faimă este recunoscută de marile instituții din domeniu Air and Space Museum, Washington DC Traian Vuia. Deși era mai degrabă un autodidact în inginerie, Traian Vuia a obținut un brevet în Franța, la 17 augustpentru Agen?

ia de intalnire Montmagny. sa aeroplan automobil și, apoi, un alt brevet în Marea Britanie pentru un motor, care va echipa prototipul său în În 18 martiela Montesson, lângă Paris, Traian Vuia a zburat pentru prima dată cu aparatul său Vuia I, fiind printre pionierii aviației. A continuat creația tehnică cu un generator de abur, care îi poartă numele, cu invenții de elicoptere ș. A fost ales membru de onoare al Academiei Române la 27 mai și a plecat din această lume, în Bucureşti, înla scurt timp după această recunoaștere în țara sa.

Reputații specialiști din domeniu, invitați la acest simpozion, domnul profesor Mircea Petrescu, membru de onoare al Academiei Române, domnul general locotenent r doctor inginer cosmonaut Dumitru-Dorin Prunariu, membru de onoare al Academiei Române, domnul profesor doctor inginer Corneliu Berbente, membru al Academiei de Ştiinţe Tehnice, vor prezenta pe larg acest moment important al aviației mondiale, prin care Traian Vuia rămâne în conștiința noastră.

Domnul ambasador și profesor doctor în fizică Radu Homescu îl va prezenta pe Traian Vuia în docu mente diplomatice și îi așteptăm cu nerăbdare cuvântul, fiindcă prea de multe ori în biografia lui Traian Vuia se uită că acest Mare Român a făcut parte din delegația Regatului României la tratati vele de pace de la Paris, din Domnul academician Dan Berindei arată că, după eforturile energice și eficiente ale lui Ionel I.

Toți au jucat un rol important în momentul astral al recunoașterii internaționale a Marii Uniri, alături de Casa Regală și de Ionel I. Sunt onorat să particip la această sesiune omagială a Academiei Române dedicată unui Agen? ia de intalnire Montmagny. Român și pentru un considerent personal: înlucrările mele și ale colectivului meu în holografie și prelucrarea optică a informației din Institutul de Fizică Atomică, Secția laseri, au fost distinse cu Premiul Traian Vuia al Academiei Române.

Tratatul Prelucrarea optică a infor - mației, publicat de Editura Academiei, era printre primele Agen? ia de intalnire Montmagny.

lume în acel moment și a fost cerut de Editura J. Wiley pentru o versiune în limba engleză. Aveam 35 de ani. Exemplul vocației și al muncii perseverente, plin de speranță al lui Vuia mi-a rămas barbati din Brașov care cauta femei frumoase din Reșița pentru toată viața și activitatea mea, ca un mare model.

Știind cine ia parte la întâlnirea noastră și înțelegerea largă de către dumneavoastră a realizărilor lui Traian Vuia, nu mă voi opri asupra părții tehnice a elaborărilor sale. Îmi voi permite să încerc numai a evidenția concepția sa științifică, maniera fundamentală în care și-a condus cercetările și cunoaștrea extensivă a preocupărilor altor specialiști din lume în domeniul aeronauticii.

 • Ion M. Ungureanu - Oglinda literara
 • S observm, alturi de Gabriela Omt, c sforrile de deconstruire a mitului eminescian sunt nsoite, paradoxal, de ntrirea ctorva prejudeci; c invitaia de a-l lsa s doarm n pace pe marele poet-gazetar instaurnd o tcere igienic menajeaz, de fapt, dezinteresul armatei de internaui; c somnul eminescian ar fi, chipurile, preferabil indecentului patriotism al criticului oricare ar fi aceladoritor a apra valorile.
 • Intalnirea cu o singura femeie mare Savoie
 • calendar ortodox « CER SI PAMANT ROMANESC
 • Cercetare Man Attack Lyon
 • Baba Novac n.
 • Dacă la începutul secolului XX, adică în epoca lui Nicolae Iorga,am fost chemaţi, să înfăptuim România Mare, astăzi, la începutulsecolului XXI suntem chemaţi să părticipăm la înfăptuirea EuropeiUnite, origanism care nu va putea funcţiona fără o limbă oficială unică.
 • Caut barbati arad

Vă mărturisesc de la început că în modesta mea prezentare mă voi baza aproape în întregime pe textul original conceput de Traian Vuia și trimis Academiei Franceze în februarieca un memoriu. Am avut acces la acest memoriu prin bunăvoința Bibliotecii Academiei Române.

 1. Dating Site Tinder Quebec
 2. Rev Fundatiilor Regale - - 05, 1 Mai Revista Lunara de Literatura, Arta Si Cultura Generala
 3. Бомба взорвалась перед ней - не менее чем в сотне метров.
 4. А если я не смогу думать, вы замените и мозг.
 5. Тут родился и ее отец.

M-am gândit că această manieră de prezentare este Agen? ia de intalnire Montmagny. mai firească, totodată, sperând că voi reuși o traducere îndeajuns de corectă a originalului formulat în limba franceză. Îmi cer scuze pentru această abordare.

Agen? ia de intalnire Montmagny.

În continuare, de-a lungul prezentării, voi releva numai ideile principale formulate de Traian Vuia în memoriul său. Dintre aceste idei, locul central este ocupat de rolul deplasării pe orizontală a obiectului aflat în zbor, respectiv de parametrii traiectoriei respective viteză, înclinare. Voi începe prin a sublinia faptul că în cea de-a doua pagină a memoriului, autorul, tratând subiectul zborului unei păsări, arată că, pornind dintr-o stare de imobilitate, pasărea acumulează treptat o viteză de translație orizontală crescătoare, această viteză constituind un sprijin pentru a se menține în aer.

Agen? ia de intalnire Montmagny.

În pregătirea acestei afir - mații, Vuia se referea la faptul că zmeiele cerbii zburători se înalță într-o direcție opusă vântului Marey Étienne-Jules, Physiologie du mouvement. Le vol des oiseaux, Paris, G. Masson,precizând că un obiect mai greu ca aerul se va susține în zbor nu numai prin forța elicei sale, dar și prin cea dobândită în momentul ascensiunii. În fapt, toate considerațiile înfățișate aici de autor au ca scop să evidențieze faptul că obiectele mai grele ca aerul pot zbura.

În sprijinul acestei idei, Traian Vuia arată în memoriul său: Partizanii balonului pretind că mașinile aeriene ale viitorului nu vor fi niciodată mai grele ca aerul, pentru a reuși să Agen? ia de intalnire Montmagny. susțină singure, ca un vas în Agen? ia de intalnire Montmagny. Trebuie totuși să fie reținut că îndată ce elicea sa încetează să funcționeze, balonul este susținut de vânt.

Rezultă o consecință imediată, anume dependența absolută a balonului de o forță superioară, care îl ridică fără nicio rezistență, aceea a vântului. Balonul mai ușor are, deci, acest prim inconvenient față de rivalul său mai greu ca aerul. Este că ultimul pus în mișcare, în virtutea inerției sale, va rezista presiunii curenților Agen? ia de intalnire Montmagny. În textul său, Vuia spune că datele luate din natură direct ne demonstrează că pentru corpul mai greu, pentru a se ridica, problema esențială este viteza orizontală.

Henry Giffard, cons - tructorul primului dirijabil, a recunoscut acest lucru, la finele vieții sale.

Trebuie o mișcare orizontală cu Agen? ia de intalnire Montmagny. viteză mare spunea el, acesta este punctul capital, căci, după Giffard, peste doi metri pe secundă, forța necesară pentru a se menține aparatul în aer devine aproape neglijabilă. În continuare, el afirmă: Noi ne propunem, deci, să studiem dacă această viteză orizontală, necesară zborului artificial, este deja realizată și în ce condiții.

Nu este deloc necesar să ne mirăm că problema zborului nu este încă rezolvată A trebuit să așteptăm construirea vehiculelor care pot să se miște pe sol cu viteze considerabile, este deci paradoxal de a inventa mașini de zbor la viteze Agen? ia de intalnire Montmagny., având puterea de a se deplasa pe drumuri simple.

Sunt zece ani de când viteza cea mai mare atinsă pe Agen? ia de intalnire Montmagny. drum de un automobil era 30 km pe oră. Dar, în acest moment, ea a depășit km pe oră. Doctorul Lantur spunea în după cum în natură spiritul uman face progrese pas cu pas, este probabil ca perfecționarea motoarelor ușoare să ne dea mai întâi direcția baloanelor.

Ca urmare, se vor cerceta motoare foarte ușoare aplicabile locomoțiunii terestre, adică să se permită să meargă pe toate drumurile mici «voitures» ușoare, și de-abia apoi va fi rezolvată problema de o manieră satisfăcătoare, prin care, în condițiuni bune, să poată fi abordată problema zborului artificial cu ajutorul unui aparat mai greu ca aerul.

Aceste previziuni au fost îndeplinite într-o manieră surprinzătoare. Viteza orizontală pe un drum a depășit km pe oră, iar greutatea «voituré»-ei a scăzut, Agen? ia de intalnire Montmagny. încât ele nu cântăresc peste 11 kg pe cal putere. Posibilitatea tehnică a rezolvării problemei este în consecință un fapt care nu mai poate fi contestat. Apoi, Traian Vuia scrie: Să vedem acum din ce cauză viteza orizontală este un factor atât de important în rezolvarea acestei probleme.

S-a constatat deja, ca urmare a numeroase experimente și a studiilor efectuate de un număr mare de oameni de știință și ingineri, că rezistența aerului crește cu pătratul vitezei.

Unei viteze duble îi corespunde o rezistență cuadruplă, unei viteze triple îi corespunde o rezistență de nouă ori mai mare etc. Acest fapt este de o mare importanță. De exemplu, presiunea aerului pe o suprafață de 1 m pătrat, pusă normal în aer, este: - la viteza de 1 m pe secundă 0, kgs, - la viteza de 2 m pe secundă 0, kgs, - la viteza de 3 m pe secundă 1, kgs, - la viteza de 10 m pe secundă 13 kgs, - la viteza de 20 m pe secundă 52 kgs, - la viteza de 50 m pe secundă kgs etc.

Dacă acest plan nu este așezat într-o poziție normală față de direcția de mișcare, ci înclinat către orizont adică față de orizontalăpresiunea aerului se diminuează cu sinusul acestui unghi.

4. Forum 1

De exemplu, un plan de 1 m pătrat, înclinat cu 10 Agen? ia de intalnire Montmagny. față de orizont, nu va suporta o presiune de 13 kgs la viteza de 10 m pe secundă, ci numai de 2 kgs la vi - teza de 20 m pe secundă. Această presiune nu va fi decât 11 kgs la 30 metri pe secundă, de 25 kgs la 40 de metri pe secundă, de 45 kgs la 50 de metri pe secundă, de 65 kgs etc. În afară de această rezistență la avansare a planurilor înclinate față de orizontală, în aer s-a constatat un alt fenomen remarcabil.

Este acela că un plan înclinat, aflat în mișcare orizontală, are o forță de ridicare. Un Agen? ia de intalnire Montmagny. înclinat în raport cu orizon tala, sub un unghi dat, să zicem de 10 grade, la viteza de 10 metri pe secundă, poate susține în aer o greutate de 4 kgs pe metru pătrat de suprafață.

Această forță de ridicare variază cu pătratul vitezei, deci și ea va - riază, de asemenea, cu unghiul de înclinare. Forța de ridicare este nulă la o înclinare de 0 grade față de orizontală, crește apoi până la 36 de grade, apoi începând de la 36 Agen?

ia de intalnire Montmagny. grade sau 38 de grade până la 90 de grade scade constant și la 90 de grade este din nou nulă.

Agen? ia de intalnire Montmagny.

Această forță de sustentație se calculează ușor prin formula lui Agen? ia de intalnire Montmagny. în textul lucrării sale, Traian Vuia a introdus formula men ționată, care depinde de presiunea normală și de sinusul un - ghiului de înclinare. Această formulă a fost gă sită exact de către Agen? ia de intalnire Montmagny.

Langley cu precizie de câteva procente, precum și de către comisia de aviație a Congresului de Aeronautică al Ex poziției din Potrivit acestor experimente, un plan Agen?

Agen? ia de intalnire Montmagny.

ia de intalnire Montmagny. 1 m pătrat la viteza de 20 m pe secundă va avea: - la înclinarea de 10 grade o forță de sustentație de 17 kgs, - la înclinarea de 15 grade o forță de sustentație de Agen? ia de intalnire Montmagny. kgs, - la înclinarea de 20 grade o forță de sustentație de 29 kgs, - la înclinarea de 25 grade o forță de sustentație de 31 kgs, - la înclinarea de 30 grade o forță de sustentație de 35 kgs, 9 - la înclinarea de 36 grade o forță de sustentație 36 kgs, - la înclinarea de 45 grade o forță de sustentație de 34 kgs.

Același plan de 1 metru pătrat, la viteza de 30 m pe secundă va avea: - la înclinarea de 10 grade o forță de sustentație de 40 kgs, - la înclinarea de 15 grade o forță de sustentație de 55 kgs, - la înclinarea de 20 grade o forță de sustentație de 63 kgs, - la înclinarea de 25 grade o forță de sustentație 70 kgs, - la înclinarea de 30 grade o forță de sustentație 84 kgs, - la înclinarea de 36 grade o forță de sustentație 85 kgs.

Oglinda 111

Traian Vuia arată mai departe, în memoriul său, următoarele: Se vede deci din acest exemplu că forța de sustentație poate fi crescută fie prin mărirea vitezei orizontale, fie prin mărirea unghiului de înclinare. Vom lua un exemplu. Problema este de a ridica 29 kgs printr-o suprafață de 1 metru pătrat. Această problemă poate fi rezolvată în multiple moduri, luând diferite viteze și diferite înclinări.

La această înclinare rezistența aerului va fi de 14 kgs. La viteza de 20 m pe secundă, înclinarea nu va trebui să fie decât 14 grade și rezistența nu va fi decât de 6 kgs.

Ne-am 1ntrebat adeseori cum se face ca Andreescu, cel mai adanc colorist al picturii noastre, frecventeaza timp de 4 ani coala de Belle-Arte, consacrandu-se exclusiv desenului, farii s simta In acest interval voluptatea colorii? Ca elev al coalei de Arte Frumoase In clasa de desen, nimic nu 1-ar fi Irnpiedecat sa unneze i cursul de pictura. Probabil Ca fiul negustorului scapatat Andrei Dobrescu 1artistul luase numele dup cel de botez al tatalui nu s'a gandit sa devina pictor i s'a resemnat din saracie la o modesta cariera didactica de maestru de desen i caligrafie. In anuldupd absolvirea celor 4 clase secundare la gimnaziul Lazar, dei se Inscrie In clasa a V-a la Sf.

Este deci evident că odată cu viteza rezistența scade în măsură considerabilă, căci înclinarea scade rapid. Atunci când M. Langley, secretar al Institutului Smithsonian din Washington, a ajuns la această constatare, a fost surprins de acest fapt. El scrie În tran - slatarea deplasarea! O cantitate determinată de forță astfel folosită va atinge rezultate mai economice la viteze mari decât la viteze mici; de exemplu, forța de 1 cal putere astfel folo sită va transporta o greutate mai mare la 20 de mile pe oră, decât la 10 mile, o greu tate mai mare la 40 de mile pe oră, decât la 20 de mile etc.

Agen? ia de intalnire Montmagny.

Matematicianul american Curtis, imediat după comunicarea acestui fapt, a demonstrat că experimentele domnului M. Langley nu au nimic paradoxal și că acest fenomen nu trebuie decât să încurajeze cercetătorii soluției problemei navigării aeriene «a obiectelor mai grele». Traian Vuia spune în continuare: Prin faptul citat eu am reușit să demonstrez că obstacolele tehnice ale problemei nu mai există și că soluția este iminentă, chiar necesară.

Nu mai este necesar un acord privind raportul care trebuie să existe între greutate și forța aparatului capabil să se ridice în aer. În prezent, această chestiune a raportului între greutate și forța aparatului nu ne Agen? ia de intalnire Montmagny. neliniștește, deoarece automobilul a realizat deja rapoarte cu mult mai bune. Aparatul prezentat în desen îndeplinește această condiție: el cântărește kgs și motorul său este capabil de o forță de 30 de cai.

Ion M. Ungureanu - Oglinda literara

În aceste con diții forța în raport cu greutatea este foarte mare, Agen? ia de intalnire Montmagny. consecință, aparatul se va ridica uşor.

Suprafața aeroplanului fiind de 18 m pătraţi, pentru ca această suprafață să se poată susține și să avanseze orizontal în aer, va fi necesară o acțiune «susținătoare» de kgs și o viteză de 20 m pe secundă cu o înclinare de 7 grade.

În partea finală a memoriului, Traian Vuia tratează problemele condițiilor de echilibru transversal și longitudinal ale aparatului de zbor. Aici ocupă un loc important determinarea centrului de greutate și a centrului de presiune ale suprafeței de sustentație. Parcurgerea și înțelegerea memoriului din anul al lui Traian Vuia, destinat prezentării la Academia Franceză a propunerii sale de realizare a ceea ce el a numit atunci un Aeroplan-Automobil vădesc situarea compatriotului nostru în rândul celor mai avansate minți ale epocii sale, faptul că era prin- 9 10 10 tre cei nu foarte mulți pe atunci care vedeau încotro se îndrepta progresul societății, în particular, al tehnologiei.

Iar împrejurarea că Agen? ia de intalnire Montmagny. român se înscrie printre pionierii aeronauticii este de natură să confirme valoarea nației noastre și să ne dea în continuare curaj.

Reamintesc că destinul lui Vuia nu a fost ușor. El a fost ales membru de onoare al Academiei Române la vârsta de 74 de ani, încu patru ani înainte de moarte. Aurel Vlaicu Agen? ia de intalnire Montmagny. trăit mai puțin, iar el a fost ales membru post-mortem al Academiei în anul Concepția sa științifică și priceperea tehnică s-au înscris în efervescența celei de-a doua jumătăți a secolului al XIX-lea şi a începutului secolului al XX-lea în materie de apariție și înflorire a aviației.

Istoria acestui proces este extraordinară, prin di - versitatea și numărul considerabil al realizărilor, fenomene care continuă și astăzi. Poate este interesant de observat că în conflictul dintre mai ușor decât aerul și mai greu decât aerul nu există un câștigător absolut, chiar dacă ultima variantă este învingătoare pe multe planuri.

Baloanele continuă să participe la un joc sportiv, iar pentru cei de vârsta mea, folosirea lor în lupta antiaeriană în decursul celui de-al Doilea Război Mondial este o amintire încă prezentă.

Mai multe despre acest subiect