Site- ul de dating agricol. Adeverinta de teren, animale etc inscrise in Registrul Agricol

Site- ul de dating agricol

Înscrierea datelor în Registrul agricol se face pe baza declarației date pe proprie răspundere de capul gospodăriei sau în lipsa acestuia de un alt membru major al gospodăriei, care dispune de capacitate deplină de exercițiu.

Site- ul de dating agricol

Înscrierea în Registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face numai pe bază de documente anexate la declarația făcută sub semnătură, sub sancțiunea nulității.

În cazul în care nu există documente, înregistrarea în Registrul Agricol a datelor privind clădirile și terenurile, a titularului dreptului de proprietate asupra acestora, precum și a schimbării categoriei de folosință se poate face pe baza declarației date sub semnătură, sub sancțiunea nulității.

Site- ul de dating agricol

Aceste declarații pot fi date potrivit opțiunii persoanei fizice obligate să declare în Registrul agricol: în fața secretarului localității; la misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României.

În cazul indiviziunii, oricare dintre coindivizari poate da declarația Ordinul nr. Pentru unitățile cu personalitate juridică, datele se înscriu în Registrul agricol pe baza declarației date de reprezentantul legal Site- ul de dating agricol unității respective, însoțită de documente.

Site- ul de dating agricol

Persoanele fizice și juridice sunt obligate să declare, în termenele prevăzute de lege, date corecte și complete în vederea înscrierii acestora în Registrul agricol art. Având în vedere prevederile Ordonanței nr.

Site- ul de dating agricol

Persoanele care nu au domiciliul în localitate sau nu se pot deplasa la sediul Primăriei Orașului Negrești au obligația să trimită declarația prin poștă sau email, completată si semnată. Share Article Previous suspendarea activității de relaţii cu publicul a Serviciului Impozite si taxe locale, în perioada 04 — 07 ianuarie Next Elaborarea Strategiei de dezvoltare durabila a orașului Negresti, în perioada de programare — Ultimele anunturi.

Site- ul de dating agricol

Mai multe despre acest subiect