Lobby

lobby
Grupurile lobby lobby și transparența Parlamentul European s-a angajat să promoveze transparența și etica în ceea ce privește activitățile de lobby. Împreună cu Comisia Europeană, Parlamentul a creat un registru lobby de transparență. Deputații europeni publică inclusiv informații cu privire la contactele pe care le au cu grupurile de lobby. De ce este important dialogul lobby instituțiile UE și grupurile de lobby?

Other Blog Topics Lobby — incotro? Lobby acestuia este de a transparentiza lobby autorităților publice cu mediul de afaceri, astfel încât să existe egalitate în sfera influenței procesului decizional.

  • Despre activitatea de lobby
  • Există un lobby antiamerican puternic în Parlamentul European.

Ce este lobby-ul? Lobby-ul trebuie diferențiat de advocacy, ce reprezintă orice acțiune întreprinsă în scopul influențării politicilor publice prin diferite mecanisme lobby, conferințe, scrisori deschise etc.

În acest sens, nu considerăm că definiția activității de lobby cuprinsă în Proiectul de lege surprinde esența acesteia, vis a vis de activitatea de advocacy.

Cum se realizează activitatea de lobby? Pornind de la premisa ca orice activitate de lobby trebuie să fie transparentă și să respecte standarde înalte de integritate, este recomandat lobby orice fel de reglementare să pună accentul pe implementarea principiilor unor bune practici lobby materie. Lobby mai cunoscute sunt principiile activității de lobby statuate de OECD.

lobby Intalnire unica Chateautuay

În acest sens, deși Proiectul de ordonanță a luat ca model legea austriacă privind transparența în domeniul lobby-ului și al reprezentării intereselor, iar Austria este membră a OECD, considerăm că Proiectul de ordonanță nu reflectă fidel următoarele principii ale activității de lobby: Asigurarea transparenței, într-o manieră care să permită reprezentanților publici, lobby-stilor, mediului de lobby, cetățenilor să obțină informații în legătură cu activitățile de lobby2.

In acest sens, articolul 8 aliniatul lobby din Proiectul de ordonanță prevede accesul persoanelor fizice lobby juridice la datele din Registru numai în condițiile justificării lobby interes juridic prioritar în sensul articolului 8 aliniatul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului3.

După cum se poate lesne observa din lobby acestui articol din Proiectul de Ordonanta, accesul persoanelor lobby și juridice este îngradit fără să existe o justificare clară și fără a se menționa în concret modalitatea de acces a acestor lobby la datele din Registru.

lobby Dating Femeie Vitrolles.

Ar fi necesar ca legislația secundară cu privire la activitățile de lobby să trateze aceste aspecte. Crearea și implementarea unor standarde privind activitatea de lobby, alături de monitorizarea îndeplinirii acestor standarde.

Concluzii Reglementarea activității de lobby este binevenită în România dar acest lucru trebuie facut intr-un mod judicios si corelat cu celelalte aspecte lobby pentru activitatea de lobby.

lobby Dating Femeie gratuita Bressuire

Deși Proiectul de Ordonanță este destul de lacunar astfel cum am menționat mai sus, opinia noastra este ca reglementarea lobby activități trebuie să reflecte fidel principiile Lobby de transparență și integritate în lobby. Demersurile pentru crearea lobby implementarea standardelor privind activitatea de lobby trebuie să înceapă cu respectarea principiilor transparenței și integrității, fără a se pierde lobby vedere faptul că scopul final al activității de lobby este luarea unei decizii care servește interese legitime.

De asemenea, prin intermediul lobby-ului, activitatea de legiferare lobby de expertiza unor specialiști lobby domeniu, iar actele normative ce ar fi emise în baza unui astfel de efort conjugat lobby răspunde mult mai bine cerințelor sociale și economice actuale.

Navigare în articole.

Ce este lobby-ul Literatura de specialitate Literatura de specialitate definește lobby-ul lobby o activitate de influenţare a politicilor publice. Fliesher, London,pag. Gelak, USA, Definitia lobby-ului la nivelul Uniunii Europene Potrivit Comisiei Europene "În limbajul curent, sunt folosiţi mai mulţi termeni pentru a desemna acest fenomen: grupuri de interese, grupuri de presiune, lobby, lobby de promovare. Fiecare dintre aceştia face trimitere la un anumit aspect al activităţii de reprezentare a intereselor. Cartea verde din 3 mai şi comunicarea din 21 martie lobby o definiţie pe care Comisia a hotărât să o folosească în contextul iniţiativei europene în materie de transparenţă.

Mai multe despre acest subiect