Face? i cuno? tin? a cu omul de 40 de ani

Face? i cuno? tin? a cu omul de 40 de ani

Face? i cuno?

Face? i cuno? tin? a cu omul de 40 de ani

tin? a cu omul de 40 de ani prezenta lege se utilizează următoarele noţiuni: autor - persoană fizică prin a cărei muncă creatoare a fost creată opera; bază de date -compilaţie de date sau de alte materiale, atît în formă mecanolizibiliă, cît şi sub altă formă, care prin selectarea şi aranjamentul conţinutului reprezintă un rezultat al muncii creatoare; operă audiovizuală -operă care constă dintr-o serie de cadre coerente însoţite sau nu de sunetce creează impresia mişcării şi sînt destinate perceperii vizuale şi auditive în cazul cînd sînt însoţite de sunet ; operă colectivă - operă creată de două sau mai multe persoane fizice din iniţiativa şi sub conducerea unei persoane fizice sau juridice, cu condiţia ca această operă să fie publicată de ultima sub numele său; operă derivată - produs al creaţiei intelectuale bazat pe altă operă traducere, adaptare, înscenare, prelucrare etc.

Face? i cuno? tin? a cu omul de 40 de ani

Programul de computer include atît materiale prealabile, obţinute în procesul de creaţie, cît şi reprezentările audiovizuale nou-create; publicare apariţie - editarea sau punerea în circulaţie a operelor sau fonogramelor cu consimţămîntul autorului sau al altui titular al dreptului de autor şi al drepturilor conexe, într-un număr suficient pentru a satisface cerinţele publicului; prin publicare se subînţelege de asemenea deschiderea accesului legal la operă sau fonogramă prin sistemele electronice de informare; reproducere -realizarea unuia sau a cîtorva exemplare ale operei sau fonogramei în orice formă materială, inclusiv audio-şi videoimprimare; imprimarea operei sau a fonogramei pentru păstrarea ei temporară sau permanentă sub formă electronică inclusiv numericăoptică sau într-o altă formă.

Mai multe despre acest subiect