Psihologie Dating Site.

Psihologie Dating Site.

Centrul de Psihosociologie al Ministerului Afacerilor Interne Prezentare Centrul de Psihologie Dating Site.

Psihologie Dating Site.

este unitatea de specialitate subordonată Ministerului Afacerilor Interne, fără personalitate juridică, cu atribuţii de exercitare a actului psihologic, învestită cu autoritate de reglementare, îndrumare, coordonare şi control în domeniul activităţii de psihologie desfăşurată de către structurile de profil şi personalul specializat din unităţile Psihologie Dating Site. Centrul de Psihosociologie exercită, la nivel central, funcţia de coordonare, monitorizare, analiză, sinteză şi evaluare pentru activitatea de psihologie în minister.

Psihologie Dating Site.

În sensul dispoziţiilor actelor normative în vigoare referitoare la exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, Centrul de Psihosociologie se organizează şi funcţionează ca structură de psihologie a ministerului.

Îndeplinirea condiţiilor de funcţionare în calitate de structură de psihologie a ministerului se certifică de către Colegiul Psihologilor din România prin eliberarea avizului de funcţionare, potrivit actelor normative în vigoare.

Psihologie Dating Site.

Coordonate de contact Adresă: Str. Maria Ghiculeasa 47, sector 2, Bucureşti Telefon:

Mai multe despre acest subiect