Agen? ia spaniola de dating. Traducere "agen ț" în spaniolă

Agen ț ia elaborează, dezvoltă ș i pune în aplicare Strategia sa privind drepturile fundamentale. La Agencia elaborará y posteriormente desarrollará y aplicará su estrategia en materia de derechos fundamentales. Agen ț ia, în consultare cu păr ț ile interesate, elaborează orientări pentru organizarea ș i desfă ș urarea de audieri publice. La Agenciaprevia consulta a las partes interesadas, elaborará orientaciones para la organización y realización de audiencias públicas. După părăsirea clubului Agen, a jucat pentru Pau, în sezonul din liga franceză Pro D2.

Agencia Alte traduceri Asistența financiară în cadrul programului se poate acorda persoanelor fizice sau juridice, de drept privat sau public, inclusiv agen ț iilor Uniunii. La ayuda financiera concedida al amparo del Programa podrá concederse a personas físicas o jurídicas, ya sean de derecho público o privado, incluidas las agencias de la Unión.

Fără a aduce atingere articolelor 11b ș i 11c, agen ț ia Agen? ia spaniola de dating procesa date cu caracter personal în scopuri administrative. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 ter y 11 quater, la Agencia podrá procesar datos personales a efectos administrativos.

Femeia rusa intalnire Lyon

Raportarea de către agen ț ii de protec ț ie a consumatorilor Información por parte de Agen? ia spaniola de dating personas y organizaciones interesadas en la protección de los consumidores Care este opinia dvs. Agen ț ia elaborează, dezvoltă ș i pune în aplicare Strategia sa privind drepturile fundamentale.

intalniri brasov

La Agencia elaborará y posteriormente desarrollará y aplicará Agen? ia spaniola de dating estrategia en materia de derechos fundamentales. Agen ț ia, în consultare cu păr ț ile interesate, elaborează orientări pentru organizarea ș i desfă ș urarea de audieri publice.

Cautand barbatul armean

La Agenciaprevia consulta a las partes interesadas, elaborará orientaciones para la organización y realización de audiencias públicas. În a fost pre ş edinte-director general al Agen ţ iei guvernamentale pentru investi ţ ii ş i dezvoltare comercială SARIO.

 1. Синий Доктор полагает, что они в основном верны и, быть может, даже созданы неким рассказчиком из альтернативных, чей гений не был признан при жизни.
 2. Dating Man in 87
 3. История человечества, каким бы путем она ни пошла дальше, претерпела глубокие и необратимые изменения.

Raportoarea poate sus ț ine în parte amendamentele ș i - farmacovigilen ț a poate fi finan Agen? ia spaniola de dating ată din taxe numai dacă se garantează independen ț a Agen ț iei. La ponente puede dar su apoyo a parte de las enmiendas y - la farmacovigilancia sólo puede financiarse mediante tasas si la independencia de la Agencia queda garantizada. După consultarea Agen ț iei, a statelor membre ș i a păr ț ilor interesate, Comisia adoptă Agen?

Recommended

ia spaniola de dating publică orientări privind bunele practici în materie de farmacovigilență pentru medicamentele autorizate în conformitate cu articolul 6 alineatul 1în următoarele domenii: Tras consultar a la Agencia, los Estados miembros y las partes interesadas, la Comisión deberá adoptar y hacer públicas unas directrices sobre buenas prácticas de farmacovigilancia para los medicamentos autorizados con arreglo al artículo 6, apartado 1, en los ámbitos siguientes: 4a Ar trebui asigurate loialitatea ș Agen?

ia spaniola de dating independen ț a întregului personal al SEAE, indiferent dacă este vorba despre func ț ionari ai UE sau agen ț i temporari. Responderán con Agen? ia spaniola de dating al artículo 66 del Reglamento financiero de su gestión como agentes temporales del SEAE, incluso cuando se hubieren reintegrado en el respectivo servicio diplomático nacional.

CIA a declarat pentru Los Mossos, poliţia regională catalană, că Barcelona a reprezentat o ţintă de vârf pentru teroriştii jihadişti, în luna iunie a acestui an, a informat azi El Peridoco. El Peridoco a scris: "Acum două luni, Agenţia Centrală de Informaţii a transmis o notificare Agen? ia spaniola de dating autonome catalane". Publicaţia a avertizat în legătură cu riscul pentru Las Ramblas, artera pietonală lovită de un atac ieri, potrivit the Telegraph. Avertismentul a fost urmat de atacuri de vehicule în Londra, Stockholm, Berlin şi Nisa şi a venit pe fondul îngrijorării sporite dintre agenţii de informaţii spanioli şi străini, potrivit căreia capitala catalană ar putea fi următoarea pe lista de ţinte jihadiste. Ambasada SUA la Madrid a propus în crearea unui centru de informaţii în Barcelona pentru a contracara centrul mediteranean al activităţii islamiste radicale.

Datele cu caracter personal nu sunt utilizate de agen ț ie pentru investiga ț ii, acestea fiind de competen ț a autorită ț ilor competente ale statelor membre. La Agencia no utilizará los datos personales recogidos con fines de investigación, que continuarán estando bajo la responsabilidad de las autoridades nacionales competentes.

caut amant comrat

Evaluarea analizează utilitatea, relevan Agen? ia spaniola de dating a, valoarea adăugată efectivă ș i eficacitatea agen ț iei ș i a practicilor de lucru ale acesteia.

Webinar Profesional \

Dicha evaluación valorará la utilidad, la relevancia, el valor añadido logrado y la eficacia de la Agencia y de sus prácticas de trabajo. În limitele mandatului său, agen ț ia ar trebui să sprijine statele membre în implementarea acestui concept, a ș a cum se men ț ionează în Concluziile Consiliului privind gestionarea integrată a frontierelor, din 4 decembrie La Agenciadentro de los límites de su mandato, Agen? ia spaniola de dating ayudar a los Estados miembros a poner en práctica este concepto, tal y como se define en las Conclusiones del Consejo sobre la gestión integrada de las fronteras de 4 de diciembre de Prezentul regulament ar trebui să intre în vigoare cât mai repede posibil, dat fiind că modificările aduse Statutului funcționarilor și Regimului aplicabil celorlal ț i agen ț i reprezintă o condiție necesară pentru funcționarea corespunzătoare a SEAE, El presente Reglamento debe entrar en vigor a la mayor brevedad posible Agen?

ia spaniola de dating que las modificaciones del Estatuto de los funcionarios y del Régimen aplicable a los otros agentes constituyen una condición necesaria para el adecuado funcionamiento del SEAE. La contribución de los Estados miembros por lo que se refiere a agentes de la guardia de fronteras para operaciones específicas durante el año siguiente se planificará mediante negociaciones y acuerdos bilaterales anuales entre la Agencia y los Estados miembros.

 • Дело не в этом, - Николь развернула свое кресло и оказалась лицом к голой стене.
 • Услышав выстрел, Роберт в нерешительности задержавшийся на станции, бросился за .
 • В этом вопросе я вам не помощница.
 • Barbati din Alba Iulia care cauta femei singure din Timișoara
 • Dating Man Biarritz.

El Estado miembro que reciba la delegación informará de ello por escrito a la Comisión, a la Agencia y a los demás Estados miembros. Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context.

Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu.

Dating Girl Nabeul.

Înregistrează-te pentru a accesa mai Intalnirea fetelor marocane pentru casatorie exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens. Propune un exemplu.

 • Забежав в одну из двух туалетных комнат, она затем остановилась в дверях комнаты Бенджи.
 • Это нечестно.
 • Сперва следует оглядеться, быть может, мы все-таки отыщем октопауков.
 • Site- uri fiabile? i gratuite Dating online gratuit
 • Fata caut baiat din Oradea
 • agen ț - Traducere în spaniolă - exemple în română | Reverso Context

Mai multe despre acest subiect